HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

Transport kontenery
Efektywność i bezpieczeństwo transportu kontenerowego na świecie wymaga nie tylko profesjonalnie zorganizowanych terminali, wydajnych procedur i nowoczesnych statków, ale przede wszystkim stawia wysokie wymagania przed konstrukcją samego kontenera. Pojemniki muszą spełniać wysokie normy, spełniać określone parametry, aby ich niezawodność i żywotność nie obniżały ich funkcjonalności. Kontroli jakości kontenerów służy wykształcony przez dekady światowy standard użytkowania i certyfikowania tychże, procedur, najpopularniejszych rodzajów kontenerów, metod i systemów zasztauowania kontenera w transporcie morskim, ich naprawy, konserwacji formowania i rozformowywania. Taką optymalizacją zajmuje się również firma Helena TS.transport kontenery

Szczególnia istotna jest tu kwestia manewrowania na placu składowym. Przykładowe czynniki na które zwraca się uwage w tym zakresie:

    ZAŁOŻENIE: W transporcie morskim kontener ma być skonstruowany w taki sposób, aby możliwe było manipulowanie nim bez żadnych trwałych deformacji. Manewry:

  • Podnoszenie kontenera (pusty lub pełny),mocowanie: górne zaczepy narożne, poziomo, z pomocą wyciągarki, umocowanego z pomocą haków, zaczepów albo klamr.
  • Podnoszenie kontenera (pusty lub pełny), mocowanie: dolne zaczepy narożne z użyciem zawiesi terminalowych pod dowolnym kątem pomiędzy pionem i katem 45 stopni w stosunku do poziomu.
  • Unoszenie kontenera (pusty lub pełny), wózkiem widłowym za kieszenie wózka.
    ZAŁOŻENIE: Kontener powinien mieć możliwość bezpiecznego transportowania. Jego konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczne przemieszczanie następującymi sposobami :

  • transport morski: w prowadnicach na statku w ustawieniu piętrowym - do ściśle określonej liczby poziomów, przy zabezpieczeniu poziomymi i pionowymi linami mocującymi.
  • transport drogowy: na platformie lub naczepie (konstrukcja szkieletowa), całość zabezpieczona klamrami.
  • transport kolejowy: na platformie kolejowej lub specjalnymi wagonami. Transport zabezpieczony twist-lokami.

Materiały. Poza przepisami dotyczącymi manewrowania istotne są także normy dot. Budowy kontenerów oraz materiałów używanych do ich budowy. Pojemniki muszą spełniać surowe kryteria dot. odporności na warunki atmosferyczne, w tym także na temperaturę, muszą być odporne na wstrząsy towarzyszące transportowi itp.