HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

kontenery High Cube
Główne wymiary (40') 12,2m x 2,4m x 2,9m
wymiary wewnętrzne (uśœrednione) wymiary drzwi (uœśrednione) kubatura (uśœredniona)
Długoœć Szerokoœć Wysokoœć Szerokoœć Wysokoœć
12,015 2,345 2,690 2,335 2,580 76 m3


Kontener o zwiększonej wysokoœści zewnętrznej wynoszącej 2,895 mm. (dodatkowo ok. 10 m3 kubatury). Przeznaczony do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych i o podwyższonej wysokoœci.
dodatkowe informacje