HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

Morski transport
MORSKI TRANSPORT Ciąg logistyczny w gospodarce morskiej oraz w branży TSL (TSL - Transport Spedycja Logistyka) składa się z całego łańcucha firm wyspecjalizowanych w jednym bądź wielu aspektach tej usługi. Dla osób nie obcujących na co dzień z branżą transportową zrozumienie wszystkich niuansów jej specyfiki może okazać się niełatwe, zwłaszcza w przypadku takich terminów, jak: transport morski, transport kontenera oraz kontener transport. Celem niniejszego tekstu jest wyjaśnienie w przystępny sposób podstaw funkcjonowania tej gałęzi gospodarki.

Pierwszym i oczywistym elementem który należy omówić to oczywiście same statki, a skoro statki, także porty do których zawijają. Są to elementy podstawowe i niezbędne w całym światowym łańcuchu dostaw. Port, definiowany jako miejsce na granicy morza i stałego lądu jest miejscem, gdzie rozpocznie się opis drogi towaru. W części wodnej składa się z basenów, kanałów portowych, awanportu, a w lądowej z infrastruktury: pirsów, mól, nabrzeży, falochronów itd. Wszystko to stanowi strukturalną podstawę portu. Na pirsach i molach spotkamy urządzenia należące do tzw. supra struktury: dźwigi, suwnice, tory, taśmociągi, elewatory, zbiorniki, itd. Służą już bezpośrednio przeładunkom towarów.

Należy pamiętać, ze kluczową role odgrywa tutaj czas. Kontenery (lub inne ładunki) muszą być załadowane/rozładowane sprawnie i jak najszybciej, bo to właśnie ten czynnik odgrywa obecnie kluczową rolę w biznesie transportowym. Zwraca się wiec uwagę prawidłowe sztauowanie (ulokowanie) ładunku na statku oraz na placu, aby móc go w odpowiednim porcie łatwo załadować na ciągnik lub pociąg. Suwnice muszą być wydajne i bezawaryjne, a procedury formalne maksymalnie uproszczone. Etap drugi. Załadowana jednostka wypływa z terminalu w porcie. Każdy statek, niezależnie od typu, np. kontenerowiec, ma swojego armatora - właściciela. Co ważne, funkcja armatora nie jest tożsama z funkcją operatora linii! Kontenerowce bywają "wypożyczane" - czarterowane do wykonani zadań wyznaczonych prze operatora na trasach regularnych. Należy nadmienić, iż niemal wszystkie statki kursują dziś na liniach regularnych. Popularne dawniej "trampy", czyli jednostki przemierzające świat w poszukiwaniu okazji ładunkowych bez wyznaczonego planu to dziś prawdziwa rzadkość. Dominują świetnie zorganizowane ciągi logistyczne oferujące usługi typu kontener transport.

morski transport Po omówieniu terminów statek i port trzeba zająć się samym ładunkiem, czyli istotą handlu i transportu. Ich pozyskiwaniem zajmują się najczęściej firmy agencyjne, będące przedstawicielami operatorów linii z jednej strony, a z drugiej posiadające szerokie kontakty na lądzie: u producentów i odbiorców towarów. Są to formy zarówno zorganizowane w wielkie ogólnoświatowe holdingi, jak i niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne. W branży spedycyjnej, do takich rodzinnych przedsięwzięć zalicza się także Helena Transport Spedycja . Zadaniem agenta statkowego jest wypełnienia "slotów" na statku, a wspomniany spedytor to kolejne ogniwo łańcucha dostaw, gdzie pojawia się pojęcie tranport kontenera.

Spedytor zajmuje się organizacją przewozu towaru od strony logistycznej, a także organizacyjno-prawnej reprezentując szeroko pojęte interesy nadawcy i odbiorcy ładunku. W praktyce firma spedycyjna korzysta często z usług podwykonawców: firm transportowych, będących w posiadaniu pojazdów i naczep, firm kontrolnych i prawnych. Nie bez znaczenia są usługi agentów celnych, specjalizujących się kontaktach z Urzędami Celnymi.

Mimo pozornego skomplikowania i rozdrobnienia, dziesiątki lat funkcjonowania sprawiły, że system ten działa sprawnie i efektywnie w większości państw świata, w tym w Polsce.