HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:

Transport kontenera
Transport kontenera jest w branży TSL ogniwem centralnym i kluczowym. Cała spedycja, z jej konkurencyjnym rynkom, transport morski, lądowy i kolejowy, obwarowania prawne i celne, a także cały system powiązań biznesowych zorientowany jest wokół procesu transportu kontenera.

Obok szeroko znanego transportu kontenera drogą morską poprzez główne porty Polski: Gdańsk, Gdynię oraz zespół portowy Szczecin-Świnoujście, obok omawianego szerzej na stronie transport lotniczy tego rodzaju transportu, w praktyce spedycyjnej mamy do czynienia także ze szczególnym rodzajem transportu intermedialnego.

Teoria funkcjonowania logistyki i portów morskich wskazuje, że zaplecze polskich portów jest w całości zapleczem spornym ,tzn. rywalizują o nie różne terminale zlokalizowane w różnych krajach. tak jest np. w przypadku Hamburga. Towary płynące do np. Wrocławia często są przywożone do terminali kontenerowych tego niemieckiego portu, a dalej przy pomocy pociągu (np. PCC Rail, Polzug) transportowane do Polski. Transport kontenera z tego kierunku może odbywać się również bezpośrednio na zestawie samochodowym.

W obu tych przypadkach firma Helena-TS oferuje swoje usługi, jak doradca, spedytor i przewoźnik.